Aansprakelijkheid

Feniks

Disclaimer

Hoewel Regenesis Therapie zeer effectief en veilig is in het versneld herstellen van de gezondheid, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

De therapie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies of zorg van daarvoor opgeleide professionals. Er worden geen diagnoses gesteld.

Neem altijd de verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid!

Bij aanvang behandeling wordt gevraagd om dit formulier voor akkoord te ondertekenen:

Regenesis-Touch, Regenesis-Healing / therapie of welke vorm van energetische healing/therapie dan ook (hierna te noemen Regenesis Healing) is niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Regenesis Healing is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Regenesis Healing sluit geen enkel ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

De Regenesis Healing therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie. De therapievorm Regenesis Healing heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Hoewel Regenesis Healing fantastische resultaten kan opleveren is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

Jij blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met Regenesis Healing doet en de verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de behandelaar of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.

Feniks