Spreuken

Feniks

Byron Katie:

Hechten aan een idee dat niet waar is of waarvan we vinden dat het waar zou moeten zijn kan je veel pijn bezorgen.

Eckhart Tolle:

Hoe weet je dat dit de ervaring is die je nodig hebt? Omdat dit de ervaring is die je op dit moment hebt.

A Course in Miracles:

Schuld en zonde bestaan niet, hooguit vergissingen…

Nelson Mandela:

Melson mandela 2

John Lennon:

Toen ik voor het eerst naar school ging vroegen ze mij wat ik later wilde worden. Ik schreef op: “Gelukkig”. De leraar zei tegen mij: je hebt de opdracht niet goed begrepen. Ik zei dat hij het leven niet goed begreep….

Confucius:

Onrechtvaardig behandelt zijn is niets, tenzij je het je blijft herinneren..

Byron Katie;

De herinnering, het verhaal knaagt aan je. Je wilde dat je het kon laten varen, maar het is niet je taak om het te laten varen, alleen om je gedachten erover te onderzoeken. Loslaten is een illusie, de realiteit omarmen een bevrijding

Nelson Mandela:

Melson Mandela loslaten

Paul Ferrini

Het verleden probeert ons tegen te houden en de toekomst probeert ons te overhaasten

Anthony de Mello

Je lijdt omdat je verwacht dat anderen zich zo gedragen zoals jij wilt

Krishnamurti

Gewaarzijn is een toestand van de geest waarin geen plaats is voor afkeur of voorkeur en de dingen gezien worden zoals ze zijn.

Mark Nepo

Wat ons in de weg staat, is de weg

Byron Katie:

God, bespaar me het verlangen naar liefde, goedkeuring en waardering, Amen.

Erik van Zuijdam:

Er zijn slechts 2 problemen: of er is iets wat je niet wilt, of je wilt iets wat er niet is.

Albert Einstein:

Het belangrijkste besluit dat we nemen, is of we geloven dat het universum ons vriendschappelijk of vijandig gezind is.

Deng Ming-Dao:

Als we in overeenstemming zijn met plaats en tijd, zal alles wat we nodig hebben ons overvloedig ten deel vallen.

Krishnamurti:

Er bestaat een spiegel waarin je jezelf helemaal kunt zien, niet je gezicht, maar alles wat je denkt, alles wat je voelt, je beweegredenen, je impulsen en je angsten. Die spiegel is de spiegel van je relaties.

Tim Parks:

Hoe kan iemand zich ooit op zijn gemak voelen wanneer hij de lof of bewondering van de wereld zoekt?.

Sakyong Mipham:

Op emoties reageren creëert vervolgens nog meer emoties,

Roos Vonk:

Wil je meer meemaken en ten volle leven, dan hoef je enkel mee te bewegen met de ongewisse eb en vloed van het leven.

Erik van Zuijdam:

Alles gebeurt zoals het gebeurt. Alleen vanuit het beperkte blikveld van het denken delen we zaken op in goed en slecht.

A Course in Miracles:

Grondwet van alle waarneming: Je ziet wat je gelooft dat er is, en je gelooft dat het er is omdat je wilt dat het er is.. Projectie maakt waarneming. De wereld die jij ziet is de wereld die jij haar gegeven hebt, niets meer.

Lynne McTaggert:

Iedere gedachte die we hebben is een tastbare energie met het vermogen dingen te veranderen.

Eckhart Tolle:

Als er een conflict is tussen je gevoel en je gedachten, zegt je gevoel de waarheid.

Pema Chödrön:

Niets veroorzaakt meer pijn en lijden dan verteerd worden door hartvochtigheid, onverdraagzaamheid en woede.

Anne Wilson Schaef:

Piekeren over dingen die we niet in onze macht hebben is als spugen tegen de wind in. Je krijgt het gewoon weer in je gezicht terug.

Ethan Nichtern:

Voor de geest die voortdurend behoefte heeft aan ontsnapping, is de dreigende verveling de ergst mogelijke nachtmerrie

Eckhart Tolle:

Het ik-zuchtige zelfbesef heeft conflicten nodig omdat zijn gevoel een afzonderlijke identiteit te hebben, versterkt wordt door te vechten tegen dit of dat.

Byron Katie:

Ik ben een liefhebber van wat is, niet omdat ik een spiritueel persoon ben, maar omdat het pijn doet wanneer ik worstel met de realiteit.

Paul Ferrini:

Elk oordeel dat je hebt over je broeder of je zuster zegt heel precies wat je niet van jezelf kunt accepteren.

Desiderata-printbare-Nederlandse-vertaling-van-het-prozagedicht-uit-1929-van-Max-Ehrman-Nederlandse-tekst-Desiderata

Albert Schweitzer:

Zoals ijs smelt door de zon, verdampen vijandigheid,
misverstanden en wantrouwen door vriendelijkheid.