Synchroniciteit: Toeval bestaat niet…

Feniks

Toeval bestaat niet… en de kracht van (positieve) gedachten en denkbeelden…

Professor. Dr. Carl G.Jung, een van de grondleggers van de moderne psychologie,over synchroniciteit ofwel toeval:

Carl Jung 2
Prof.dr.Carl G.Jung

 

Synchroniciteit beschouwt de coïncidentie (toeval of samenvalling) van gebeurtenissen in tijd en ruimte niet als louter toeval, doch kent er een diepere betekenis aan toe; namelijk deze dat er een bijzondere onderlinge samenhang bestaat, zowel tussen de objectieve gebeurtenissen onder elkaar, als tussen deze en de subjectieve (psychische) situaties (zeg maar geestestoestanden) van de waarnemers.

Zo binnen, zo buiten

Alles wat er in uw objectieve wereld (de manifeste, zichtbare wereld via uw zintuigen) gebeurt valt samen met indrukken in uw onderbewustzijn. Met andere woorden uw objectieve ervaringen zijn een mathematische afspiegeling van uw bewustzijnstoestand. Met de term bewustzijnstoestand wordt verwezen naar alles wat u denkt, voelt, gelooft en mentaal accepteert. Het is dus de optelsom van uw bewuste en onderbewuste impressies en conditionering.

FeniksTip: als je op een leuke toegankelijke manier kennis wilt maken met toeval… dan is het boek De Vierde Dimensie, Toeval Bestaat Niet van Hans Peter Roel een aanrader. Een roman waarin wens, werkelijkheid en toeval in dit verhaal dwars door elkaar heen lopen, net als in het leven zelf. Zie ook literatuur